Láposi Terka

Az élet azon kérdései érdekelnek, amelyek hozzá segíthetnek minket, embereket egy adott térben és adott időpillanatban együttlétekhez, közös gondolkodáshoz, azok utáni cselekedetekhez, közös emlékezéshez, a művészetek eszközeivel szabadon teremtő ember identitásához. Találkozásokra vágyok, amelyekben létrejöhetnek inspirációk, lüktetések, értelmet adó és érzelmet erősítő feladatok, helyzetek.

1980-as évek elejétől folyamatosan tanítok közoktatásban és felsőoktatásban. Kiemelt szegmensként tekintek a művészetek, az oktatás és a közművelődés területeinek kölcsönhatására.

Művésztanárként 1981-től foglalkozom a művészetek (vizualitás, színház, bábjáték, dráma) hatásaival, egyes műfajok módszertanával, a személyiségfejlesztés művészi eszközökkel való kibontásával.

Néprajzkutatóként (1994-től) és színháztudományi bölcsészként (2010-től) kutatom a bábjáték lehetőségeit, kimeríthetetlen sokszínűségét.

A Vojtina Bábszínházban (1992-től) színház- és drámapedagógusként a bábjáték, valamint a színházi nevelés kortársi jelenlétének gazdagítását tartom feladatomnak.

Az utóbbi évtizedben számtalan konferencián és képzési formában voltam, vagyok jelen, ahol e különböző műveltségi területek szakembereivel közösen gondolkodva az egyén és a közösség kapcsolati lehetőségein tevékenykedünk.

Kutatási területeim:

A bábjáték antropológiai és fejlődéslélektani hatásmechanizmusa
A bábjáték helye a magyar dramatikus népszokások sorában
Beavató rítusok és a bábuval végre hajtott cselekedetek
A bábművészet műfaji sajátosságainak ősisége, ontológiája
A pedagógiai bábjáték helye a színházpedagógia egészében
A dráma-, a szín- és a bábjáték egymásra hatása
A színházi nevelés lehetőségei a világ/önmagunk megismerésében, felfedezésében
A színházi nevelés terminológiája

Tagja vagyok a Magyar Bábművészek Szövetségének, a Magyar Drámapedagógusok Társaságnak, az UNIMA Magyar Központjának, és az ASSITEJ Magyar Központjának.

Mindemellett a Korngut-Kemény Alapítványban Kemény Henrik hagyatékát gondozom.

Elérhetőségem:  lapositerka@gmail.com

                        Üdvözlettel: Láposi Terka

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.