MBE hírek

Első lépés …. egy újabb helyen

bőközi egyezség_1 Augusztus 26-án egyesületünk, a NMI NKft-vel kötött megállapodás szellemében megtette az első lépést … de Sz.Sz.B. után egy másik megyében.

A MBE képviselője a Bőköz fesztiválon – hogy Baranyában összekötő(k)re leljen -, a NMI NKft. megyei irodája munkatársait kereste fel, aki(k) épp nagy munkában voltak. A tartalmi elem most is a bábjátékos amatőr törekvések koordinált erősítése volt, erőteljesen fókuszálva a gyermekbábos minősítő rendszer javítására, tömegesítésére, …. de közel sem ennyi, sőt!

Az egyezség – szóban – megszületett, tartalmi ismertetésére rövidesen visszatérünk.

MBE

bőközi egyezség_2

Kategória: MBE hírek | Első lépés …. egy újabb helyen bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Első lépés …. egy fontos úton és irányban

Február 25-én egyesületünk és a NMI NKft. megállapodást kötött melynek egyik tartalmi eleme a koordinált bábjátékos amatőr törekvések erősítése, a gyermekbábos minősítő rendszer javítása, tömegesítése.
Egyesületünk első lépésben – hogy összekötő(k)re leljünk -, a NMI NKft. megyei irodáit keresi meg, aki(k) a MBE vezetőségével közvetlenül tartja a kapcsolatot.
2018. július végén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei irodát kerestük fel (Szabó Antalné, Szentirmai László).
A találkozó igen eredményesen zárult.

Megegyeztünk, hogy

  • 2019. évi megyei válogató helyszínét megtaláljuk.
  • Születik egy friss adatbázis, amely a megyében lévő közösségi színterek, közművelődési intézmények, alapfokú oktatási intézmények (állami és egyházi fenntartású), művészeti iskolák, tanodák, speciális bentlakásos intézmények nevét, elérhetőségét tartalmazza. (Köszönhetően NMI NKft-nek)
  • A bábjátszás iránt érdeklődő pedagógusokat, szakembereket – potenciális partnereinket –  őszelőn találkozóra invitáljuk az egyesület és a megyei iroda nevében. (Útiköltség térítést a MBE, a helyszínt, a felszereltséget a NMI NKft SzSzB megyei iroda biztosítja.)
  • A MBE kooperál a NMI NKft SzSzB megyei iroda projekttervező munkáiban.
  • Egyesületünk és az Iroda szakmai középtávon képzési sorozatba kezd (NYÍRI K.KâProjekt)
  • Az egyesület mobil, szakmai tanácsadót biztosít, ha igény mutatkozik szolgálataira.

    MBE

  • bdr
Kategória: MBE hírek | Első lépés …. egy fontos úton és irányban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Közgyűlés, 2018. év

közgy_2018

A honlapon, de postai levelezés útján is a tagság tudomására hozatott a 2018. évi közgyűlés, helye, időpontja, szükségessége.

Az Alapszabályunk, illetve a szokás is megkívánja, hogy az év első harmadában sor kerüljön rá, amit egyrészt a megelőző év tevékenységének lezárása, másrészt az elkövetkező közeli és középtávú tervezés indokol. Ezért terelődött a választás május 26-ra, (http://www.mababjatekosegylet.hu/mbe-hirek/3760/ ) amely a legutolsó szabad nap volt az év elején. Az erre az időpontra meghirdetett közgyűlésen 3 fő jelent meg. Ez azt jelentette, hogy az esemény határozatképtelenséggel zárult, illetve életbe lépett hivatalos meghívóban jelzett „b” változat, az egri közgyűlés. Azért esett a választás ide és erre, mert vélhetően sok tag ottlétére számíthatott az egyesület vezetése. Ugyanis június 1-3 között rendezték meg a Gyermekbábosok Országos Fesztiválját.

Így hát 2018. június 2-án, 9:30 -kor az elnök határozatképességre vonatkozó megállapításával nyílt meg a tanácskozás. A jelenlévők a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat elfogadták, azt nem egészítették ki.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MBE hírek, Rendezvényarchívum | Közgyűlés, 2018. év bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A MBE 2018-ban egyedi ajándéktárgyakkal, könyvekkel és a BÁBjátékOS utolsó, nyomtatásban megjelent példányaival támogatta a XXV. Gyermekbábos Fesztivált.
A támogatás pénzbeni értéke százezer forint.
Kategória: MBE hírek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

közgy_2018

2018. május 26-án adott helyet a kecskeméti Neumann János Egyetem, Pedagógusképző Kara adott otthont egyesületünk közgyűlésének. A meghirdetett időpontra 3 egyesületi tagunk jelent meg, akik részvételével az elnök megnyitotta a közgyűlést. Ez a számadat az azt követő 30 percen túl sem növekedett. Így a közgyűlést határozatképtelenség miatt bezártuk. Ezzel párhuzamosan életbe lépett a meghívónak az a része, amely a határozatképtelenség esetén az ez évi közgyűlést újra összehívja, Egerbe, 2018. június 2-ára a EKMK Forrás Gyermek- és Ifjúsági Ház hivatalos helyiségébe.
A napirendi pontok nem változtak, megegyeznek az eredetivel.
Az alapszabály civil törvényhez igazítása, mint fontos kérdés továbbra is nyomós érv. Ezért – bár a másodszorra összehívott közgyűlés határozat képessége független az azon megjelentek számától – mindenkit szeretettel várunk. A kifejezetten egy napos ott tartózkodásra tervezett gyűlést a Gyermekbábosok Országos Fesztiváljához igazodva limitált időintervallumban igyekszünk megtartani, hogy mindenkinek legyen ideje (saját döntése szerint rövidebb hosszabb időre) bepillantani egyes előadásokba, illetve szükség szerint otthonába kényelmesen vissza indulni is tudjon. A közgyűlés kezdetének időpontját (vélelmezhetően 9:30 és 10:00 óra között) kiplakátozzuk.

Sárospatak, 2018. május 28.
Szentirmai László elnök

Kategória: MBE hírek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kedves Egyesületi Tag!

A Magyar Bábjátékos Egyesület a soron következő Közgyűlésére meghívom.

Helyszíne: Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar 6000 Kecskemét Kaszap u. 6-14.

Időpontja: 2018. május 26. 9:00 – 13:00 óra

Ha a Közgyűlés határozatképtelen a megismételt közgyűlés helyszíne:

EKMK  (Egri Kulturális és Művészeti Központ)  3300 Eger, Bartók Béla tér 6.

időpontja: 2018. június 2. szombat (a Gyermekbábos Országos Találkozó idején)

NAPIRENDI PONTOK:

1./        Az Elnök beszámolói (pénzügyek, tevékenység) az elmúlt évről.

A beszámolók véleményezése, elfogadása.

2./       Alapszabály módosítása a törvényi megfeleltetés érdekében. Határozat a módosításokról.

3./        A MBE előtt álló rövid és hosszútávú feladatok. Gyermekbábos mozgalom, képzések.

4./        Egyéb kérdések, javaslatok.

Felhívom a figyelmet:

Ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor az a megismételt Közgyűlés időpontja 2018. június 2. 9:15 perc. A napirendi pontok azonosak az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés napirendi pontjaival. Fontos továbbá, hogy a megismételt Közgyűlés a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes, melyet Alapszabályunk 4.6 pontja rögzít.

Amennyiben részvételére nem számíthatunk, kérjük jelezze előre az alábbi emailcímen: babjatekosegyesulet.v7@gmail.com

Elérhetőséged legfrissebb adatait is ugyanott közölheted!

A tagdíjad ide utalhatod: OTP 11705008-20484642-00000000.

2018. május 14.

elnök sk.

Kategória: MBE hírek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

vilagnap_profilkep

A MBE is fontosnak tartja a világnap létezését.
Mindenkitől – aki saját körében, lokális szinten tett valamit – köszönettel veszünk visszajelzést /és persze fotót/ a nap eseményéről, ….illetve ha keletkezett, vagy van ilyen, hírt az esemény nyomtatott vagy elektronikus sajtómegjelenéséről (babjatekosegyesulet.v7@gmail.com).
Kategória: MBE hírek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felhívás!

2018-as PeKH hírcsík

A Pestújhelyi Közösségi Ház a Fővárosi Gyermekbábosok számára találkozót  szervez. Ezévben is, Pestújhelyen, várunk Rád a “szokott” helyen

Minden érdeklődő csoportosulást bátorítanak. Iskolán kívüli közösségek, művelődési intézmények, egyházak, stb. gyermekcsoportjai és családi bábszínházak, szólójátékosok is jelentkezhetnek.

Várjuk kezdők és haladók kész, vagy félkész műsorát, de ide várjuk az egyszeri alkalomra készített, leszerepelt, szertárakban porosodó, eddig felújításra váró produkciókat, … vagy azokat, amelyeket éppen ez a felhívás indít meg. Várjuk a tétovázókat, bizonytalanokat is.

Várunk meséket, regéket, verseket, versciklusokat, dalokat, a bábszínház valamennyi eszközével közreadott álmokat – tárgyjátékot, árnyjátékot, maszkos játékot is beleértve.

A találkozóra 2018. május 05-én, szombaton kerítenek sort  a Pestújhelyi Közösségi Házban (Budapest,  XV. Szűcs István u. 45.).

Jelentkezés a 2018. évi adatlapon.

2018-os adatlap

PeKH, MBE

Kategória: MBE hírek | Felhívás! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

nőnapis18

Kategória: MBE hírek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A MBE jubileumi rendezvényéről

Ritka és felemelő esemény volt 2018. február 25-én a budapesti Benczúr Házban. Ekkor idézte fel a Magyar Bábjátékos Egyesület az elmúlt hét évtized szakmai eredményeit, és tűzte ki nagy vonalakban a továbbiakban követendő út irányát. Sokan tisztelték meg jelenlétükkel, értékes gondolataikkal az MBE ünnepét. Szedlacsek Emília az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályának vezetője, Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke, Kárpáti Árpád az NMI Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója, Lőrincz György a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, Székely Andrea a Magyar Bábjátékos Szövetség elnökségi tagja, Láposi Terka a Magyar Bábjátékos Egyesület alelnöke.

Az ünnep méltó keretet adott annak a stratégiai együttműködési megállapodás aláírásának, amelyet az NMI Művelődési Intézet és a Magyar Bábjátékos Egyesület kötött az amatőr bábjátékos szakterület megerősítése érdekében. A felvezető köszöntők és előadások zárásaként került sor ennek a jelentős dokumentumnak az aláírására. A két szervezet munkájának összehangolása, az információk kölcsönös megosztása, valamint a szakterület megmaradása érdekében új amatőr bábjátszó csoportok szervezése és szakmai támogatása a hosszú távú együttműködés tartalma. A megállapodást a Magyar Bábjátékos Egyesület részéről Szentirmai László elnök, az NMI Művelődési Intézet részéről pedig Kárpáti Árpád ügyvezető igazgató látta el kézjegyével. A délelőtt gyermekcsoportok amatőr bábos gyermekcsoportok, délután pedig amatőr felnőttek mutatták be a műfaj eredményességét. Felvonultak évek óta együtt dolgozó és alig egy éve alapított kis közösségek, Háry Viktória személyében pedig egy szólójátékos is bizonyította, hogy Kemény Henriknek méltó utódai, követői vannak. A délután folyamán végbement konferencia, illetve az évfordulóra megjelent 200 oldalas jubileumi kiadvány (Bábjátékos különszáma) méltó szellemi alapokat adott a napnak. Nagyon sokan névtelenül járultak hozzá az esemény együttes gördülékeny végbemeneteléhez, köszönet nekik.

MBE vezetősége

Kategória: MBE hírek, Rendezvényarchívum | A MBE jubileumi rendezvényéről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva