szempontos hírcsík

Szempontok bábszínjátszóknak
a területi válogatók és a gálarendezvény bábelőadásainak elemzéséhez

… amely segítő, támogató szándékkal született kezdő és haladó, gyermek- és ifjúsági bábcsoportvezetők illetve az értékelést végzők számára egyaránt. Cél, hogy a regionális válogatókon közreműködő zsűrik azonos szempontok alapján mérlegeljék a produkciókat, s alkalmasint az egri gála rendezvényen folyó mérlegelést is moderálja, mederben tartsa.

Ez az indikátor lista afféle „sorvezető” mindazoknak, akik szervezni, ellenőrizni szeretnék a munkát.

Bemutatja, hányféle elemre lehet és kell figyelni egy előadás létrehozása közben.

Ezek felett van két dolog, melyet a zsűri mindezeken túl és felett figyelembe venni köteles:

 1. a gyermekekkel készített produkció sosem lehet elsődleges cél, hanem csakis eszköz, amivel a gyerekek személyiségét fejleszthetjük, illetve az egész csoport közösséggé nevelését végezzük.
 2. a másik ugyanilyen – ha nem fontosabb(!) – szempont a játék öröme, amit egyszerűen „a gyerekszemek csillogása” kifejezés ír le.

Hiába tökéletes műfaji szempontból az előadás, ha a produkción átsüt a teljesítménykényszer, ha a játszók nem a közösségi cselekvés felszabadító örömét élik át, hanem inkább a kívülről jött, belsővé nem ért utasítások betartására figyelnek.

Gyerekeknek, gyerekekkel bábjátszani jó és hasznos dolog — akár így, akár úgy, … jól, vagy még annál is jobban csinálják. Azonban egy nagyrendezvény, az idegen nézők előtti megmutatkozás más! Az objektiv rangsorolás természetes igényére,  megelőző jelleggel szolgál támpontokkal, magyarázatokkal e lista.

Alapjában véve két végpont lenne: megfelelt és nem felelt meg, de az ujtóbbival nem számolunk.

A közöttük lévő vonalon, erős asszimetriát tartva helyezkednek el az aznapi teljesítmények. Ezt láthatták a kívűlállók (a nézők, a gyermek és felnőtt, szakmai zsüri.) A törekvések (s minden, ami aznap nem jött át a színpadról) csupán sejthetők, de nem értékelhetők.

Tehát: a produkciót mindig

 • látvány – vizuális természetű élmény
 • hallani való – auditív természetű élmény
 • tartalmi, s vele együtt
 • rendezési, színreviteli
  szemszögből lehet és kell vizsgálni.

Ezért a mérlegelés is ezekre irányul, rangsor is ezek mentén alakul.

Tartalmi szemszög:

 • a nyersanyag, a mű megválasztása — milyen fokon illeszkedik az előadók és a nézők életkorához
 • Az adaptáció sikerességének foka (s az miben érhető tetten)
 • Mennyire alkalmas a bábszínpadra /akció – dikció aránya/
 • A választott téma és az előadás stílusának egységének szintje

Dramaturgiai, rendezési szemszög:

 • A darab felépülése, íve, arányai, részek összhangja, dinamika  …
 • Milyen az összhang az előadás jellege és a választott műfaji forma között
 • Az előadás aránya, íve, dinamikája mennyiben követhető
 • Milyen fokú összhang van az előadás jellege és választott műfaji forma között ….
 • Mely fokban megfelelő a szerepek, szereplők száma
 • Milyen fokú a műfaj szerinti sűrítés, stilizálás foka ….
 • Adekvát, vagy milyen fokú a bábmozgatás — szóló, páros, “tömeg” szinteken  …..Auditív jellegű élményegyüttes:
 • Milyen módon csatlakozik az előadáshoz az akusztikai réteg?
 • Milyen a zörejek, zajok, zenék áránya, mértéke az előadásban.
 • Élő, vagy gépzene – harmónia a darabbal.
 • Tiszta beszéd, hangerő, magyar közbeszéd hangsúlyai, szituációhoz alkalmazkodás foka.

 

 • Színpadi, stilizált beszéd – teljesítmény egyéni/csoport szinten … Látvány, vizuális élményegyüttes (…… a választott technika szövetén át):
 • milyen a műfaj szerinti sűrítés, stilizálás foka
 • stílusegységre törekvés foka képi természetű elemek és a megjelenített tartalom között ……
 • jelképek, jelek összehangolt rendszere a komponált látványon (báb-kellék-díszlet) belül
 • az anyagok harmóniája, à a színek harmóniája — összhangja a darab tartalmával, a rendezői megfontolásokkal, a nézők és az előadók életkorával
 • Milyen a színpadra vitt bábok, kellékek műfaji konvencióknak való megfelelése, belső arányok, technika (pl. műbunraku örökzöld témája….)
 • A díszletvilágfunkciója, informatív ereje, vagy erőtlensége ……..
 •  Milyen fokú a bábszínpadi tér (látvány) megtöltése, kihasználása – a tér méretéhez viszonyítva
 • A kiválasztott bábtechnika és a játszók életkora, … beválás mértéke a látottak alapján.  

MBE

Sárospatak, 2017. március 16.

Kategória: MBE hírek | A közvetlen link.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.