Szakmai beszámoló – NKA 3604/04012

fejléc

A Magyar Bábjátékos Egyesület sikerrel pályázott egy bennlakásos bevezesse,  – alapfokon – felkészítse a bábelőadásra készülődés munkájába.

A gyermekkorúakkal való pedagógiai és pszichológiai, valamint (báb)műfaji tekintetben szakszerű foglalatosság eléggé összetett feladat. Mára kiöregedett az iskolai, a közművelődési intézményi, az egyházi és más fenntartású csoportokat vezetők kara. A tábor másik célja a vérfrissítés volt.

A Studio Campo GEPETTO teljesítette feladatát:

  • sikerült megszereztetni azokat az alapvető ismereteket,
  • megalapozni azokat az alapvető készségeket és képességeket,

amelyek birtokában a gyerekekkel, csoportos vagy egyéni foglakozás során hatékonyan lehet célravezető munkálkodást kezdeményezni.

A keretekhez igazodóan sikerült közvetíteni azokat az elméleti és határterületi alapismereteket, amelyek híján a szakma, a mesterség elsajátítása elképzelhetetlen.

A bennlakásos tanfolyam/tábor helyszíneként a sárospataki Tanítóképző szolgált, ahol az összes elméleti órára sor kerülhetett egy alkalmasan nagy méretű és audiovizuális oktatóeszközökkel jól felszerelt előadóteremben. A hallgatói létszám 30 fő volt

A hallgatók délelőttönként, összességében húsz óra időtartamban “szokványos” előadásokat hallgattak (Nemzeti alaptantervről, a kerettantervről, az Óvodai Nevelés Alapprogramjáról, a bábjáték szerepéről a gyermeki személyiség fejlődésében – a befogadás, az alkotás felől. Válogatott képzőművészeti alapismereteket – tér/szín/forma/tömeg/fény- tanultak, valamint zenei, színházművészeti ismeretekhez kerültek közel. Betekintettek a folklór, a magyar népi díszítőművészet műfaji tekintetben releváns ismereteibe.)

Vacsorát követően műfaji ritkaságokkal ismerkedhettek válogatott DVD felvételek segítségével – négy estén át, nyolc fakultatív órában, amit igen szorgalmasan látogattak.

Gyakorlatként, gyakorlatba ágyazott elméletként – három csoportra osztódva – dolgoztak fel egy adott mesét – más és más felfogásban. A műhelymunkák a Tanítóképző Művészeti Nevelési Tanszékének szaktantermeiben és a sárospataki Huncutka Bábszínházban folytak négy nap délutánján át – tizenhat óra intervallumban.

A darabválasztás bonyolult kérdésére a “tanmese” szolgált, amelyet egyrészt előre mindenki megkapott, megismerhetett, másrészt a tanfolyamon elvégzett szövegelemzés, vágás, húzás, montázs nyomán minden hallgató gyakorlatias válaszhoz jutott. A műhelyekben ment végbe a rendezőpéldány/forgatókönyv “előállítása”. Ennek a közös – ötletbörzén, vitán, meggyőzésen haladó – munkálkodásnak nagy tapasztalati hasznát – az asszociációs bázis sokrétűségének ajándékát – végül mindenki visszaigazolta.

Rendezőpéldány készítés nyomán tisztult le a bábkészítés folyamata, iránya. Árnyjátékos, asztali játékos és pálcásbábos megoldások születtek, amelyeket a tanfolyamzáró “vizsganapon” be is mutattak a csoportok. A tanfolyam számára beszerzett anyagokból – amelyek jelentős része hulladék, maradék és egyéb -szemétnek nem minősíthető- matéria volt – “A banya” című népmese három féle feldolgozása került színpadra június 28-án, délelőtt. A bábkészítés (valamint díszlet és kellék készítés) apró mesterfogásai elsajátításában a tanári kar sokat tett, ami a rendkívül rövid kurzusidő reménybeli eredményességét meghazudtoló eredményeket szült.

A hallgatóság írásbeli vizsgát is tett, ami illeszkedve a körülményekhez nem a lexikális tudásra, hanem a készségekre, képességekre fókuszált. A tapasztalt tanári kar által összeállított tesztlapok hat variációban közelítették meg ugyanazokat a kérdésköröket: bábtörténet, darabelemzés, technikák.

A szállás a tantermektől 100 méteren belül volt, zuhanyzófülkés kollégiumi szobákban. Az étkezést a város egy közismert vállalkozója biztosította, aki a Zempléni Művészeti Napok résztvevőitől évek óta sepri be az elismerést.

A Studio Campo GEPETTO teljesítette feladatát, egyben rámutatott arra is, hogy bármit tanul meg az ember, azzal csak újabb és újabb hiányosságaira derül fény – lényegében a folyamat csak elindult, de közelében sincs a lehetséges kifejletnek. A tudásszomj olyan foka nyilvánult meg, amire a szervezők nem számítottak.

A Magyar Bábjátékos Egyesület köszönetét fejezi ki a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy pályázatát támogatta. Harminc hallgatónk keze alatt tizesével, százasával tanulnak gyerekek. A Marcipán Önkéntes Bábcsoport és a Burattíno Bábszínház rendszeresen gyermekek elé lép. Az óvópedagógusok pedig ezután sokkal bátrabban fognak a bábhoz – mint módszerhez – folyamodni komplex nevelőmunkája során. A tanfolyam haszna több ezer főre terjedő hatásában mérhető igazán.

Sárospatak, 2014. július 11.

Szentirmai László

tablo_IMG_4867(2)hédi_9_txt

Digital Camera

Kategória: MBE hírek | A közvetlen link.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.